جزئیات وبلاگ

 از نظر اسلام، خریدن خانه چه فایده ای برایتان دارد؟

 

اهمیت مسکن از دیدگاه احادیث و روایات را از زبان روحانی دوست داشتنی، حجت الاسلام قرائتی، برایتان بازگو می کنم. ایشان در سخنرانی شان با موضوع ساختمان و مسکن در اسلام فرمودند:
چند ماه پیش، یکی از معاونان وزارت مسکن به ما جزوه ای داد که خیلی خوب بود. 

حدیثی می خواهم از این جزوه نقل کنم: « اولین پولی را که جوانان به دست می آورند، خانه بخرند» و حدیث دیگر هم این است: «آخرین چیزی که می فروشید، خانه باشد» و «خانه را حتی زمانی نباید بفروشید که بدهی دارید.» 

حکومت اسلامی هم حق ندارد به بدهکار بگوید: خانه ات را بفروش .
ابن ابی عمیر از یاران امام کاظم (ع) و آدم مهمی است. او در آستانه ورشکستگی بود و صدهزار درهم از کسی می خواست و آن شخص هم این قدر پول نداشت که بدهی اش را بدهد. 

ابن ابی عمیر در خانه نشسته بود. شخص بدهکار آمد و صدهزار درهم بدهکاری را برای او آورد. ابن عمیر پرسید: «از کجا آورده ای؟» گفت: «خانه ام را فروختم.
ابن عمیر گفت: «امام کاظم (ع) فرمود بدهکار را مجبور نکنید خانه اش را بفروشد. اگرچه حتی به یک درهم این پول احتیاج دارم، نمی توانم آن را قبول کنم؛ پس حتی اگر طلب دارید و در مضیقه هستید، نگذارید کسی که به شما بدهکار است، خانه اش را بفروشد.

 

 

اهمیت خرید خانه در اسلام

حضرت عیسی (ع) از کنار قبری میگذشت. قدم هایش تند شد. یاران از ایشان پرسیدند: «چرا تند می روید؟» فرمود: «صاحب این قبر آدم گناهکاری بود و عذاب میشد.» 

سال بعد هنگام عبور از کنار آن قبر، آرام راه رفت. یاران از ایشان پرسیدند: «این همان قبر است. علت (آرام راه رفتن شما چیست؟ » ایشان فرمود: «امسال دیگر عذاب نشد.» دلیل را پرسیدند، حضرت فرمود:ایشان پسری دارد که به یک انسان بی خانه دو اتاق داده است و خدا به این دلیل عذاب را از پدرش برداشته است.)

حدیث داریم: «اگر کسی بمیرد، بعد از مرگ چند چیز برای او فایده خواهد داشت: ۱. قرآن؛ ۲. پسرخوب؛ ۳. حرف ها و مقالات علمی؛ 4. خانه ای بسازد برای کسانی که در راه مانده اند.»


از سخنان حجت الاسلام قرائتی چند نکته درباره اهمیت مسکن می توان فهمید: اولین پولی که جوانان به دست می آورند، خانه بخرند؛ حتی زمانی که بدهی دارید، نباید خانه تان را بفروشید. 

اگر شخصی خانه ای بسازد، برای کسانی که در راه مانده اند، بعد از مرگش برایش فایده خواهد داشت؛ شخصی به یک انسان بی خانه اتاق داده است و خدا به این دلیل عذاب را از پدر وی برداشته است.

نظرتان را بنویسید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.