جزئیات وبلاگ

جذابیت آینده زمین و مسکن

تراکم خانوار در واحد مسکونی در چند دهه گذشته در حال کم شدن است . تا سال 1405 هر سال به یک میلیون خانه نیاز داریم .

در طرح جامع مسکن1 بیان شده است : « پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1405 به 87 میلیون و 100هزار نفر و تعداد خانوار ها به 27 میلیون و 930 هزار نفر برسد، همچنین ، تعداد اعضای یک خانواده (بعد خانوار) نیز از 3/5 نفر در سال 92 به 3/1 نفر در سال 1405 کاهش پیدا کند .

 کاهش تعداد اعضای یک خانواده در کنار کاهش رشد جمعیت به این معناست که الگوی تقاضای مسکن در کشور در حال تغییر است و دیگر مثل گذشته نمی توان مبنای نیاز مسکن را رشد جمعیت قرار داد؛ بلکه با کاهش تعداد اعضای یک خانواده، در واقع تعداد خانوارها در حال افزایش است در نتیجه، همچنان تقضای مسکن رو به رشد است .»

طرح جامع مسکن

نظرتان را بنویسید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.