جزئیات وبلاگ

چهارده نکته حیاتی که اگر هنگام بازدید خانه مدنظر قرار ندهید، سرتان کلاه می رود!!!

ا. خانه به اتوبوس، مترو، پارک، مدرسه، بیمارستان، بازار و نانوایی دسترسی داشته باشد؟

٢. جهت ساخت ساختمان (شمالی، جنوبی، شرقی، غربی) را مدنظر بگیرید. خانه های شمالی نور بهتری دارند و امنیت شان بیشتر است؛

٣. درباره امنیت محله و ساختمان از مغازه ها و همسایه ها سؤال کنید؛ 

۴. نوع مصالح ساخت و کیفیت اجرای آن را بررسی کنید؛ 

۵. به تعداد واحدها و میزان جمعیت ساختمان دقت کنید؛

۶. پارکینگ چگونه است؟ سقف دارد یا داخل حیاط است؟ مشاع است یا مستقل؟

۷، چقدر مشاعات دارد؟ (ایستگاه پله، حیاط، پشت بام و …)؛ 

۸. اگر خانه قولنامه ای می خرید، دیوار مشترک با همسایه نداشته باشد؛ 

۹. امتیازات آب و برق و گاز مستقل باشد و کنتور آب غیرقانونی نباشد؛

۱۰. به شغل و شخصیت ساکنان ساختمان توجه کنید. مبادا افراد بدنامی در آن ساکن باشند؛

۱۱. تأسیسات و موتورخانه و آسانسور را بررسی کنید؛

۱۲، به عرض خیابانی که می خواهید در آن خانه بخرید، دقت کنید. هرچه عرض خیابان بزرگ تر باشد، بهتر است؛

۱۳. میزان نور و کیفیت روشنایی خانه را بسنجید؛

۱۴. برای بازدید خانه، حتما خانمی همراهتان ببرید تا جزئیات خانه را بررسی کند.

نظرتان را بنویسید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.