آپارتمان

13 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:

کد135 جلال آل احمد

3,200,000,000 تومان
حمام 03
حمام 02

کد243 جلال آل احمد

3,400,000,000 تومان
حمام 03
حمام 02
انداره 250 170 متر

کد 141 آموزگار

3,200,000,000 تومان
حمام 03
حمام 02

کد 143 آموزگار

4,000,000,000 تومان /20000000
حمام 03
حمام 02

کد 171 دانش آ موز

3,700,000,000 تومان
حمام 03
حمام 02

فروش آپارتمان کد 1002

35,000,000 تومان /6000000000
حمام 03
حمام 01

واحد آپارتمان 150 متری

مشهد، بلوار میرزا کوچک خان...

حمام 03
حمام 01
مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.